Wij zijn ok!Wij zijn bewust geen lid van een Webkeurmerk organisatie.
Dat wil niet zeggen dat wij ons niet houden aan de geldende regels voor het kopen op afstand, zoals deze thans gelden. Integendeel: we doen ons uiterste best om uw bestelling zo snel mogelijk af te handelen en deze bij u afgeleverd te krijgen.

Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden over de status van uw bestelling en bij twijfel over de uitvoerbaarheid (bijvoorbeeld is het product wel geschikt?) van uw bestelling zullen wij eerst contact met u opnemen, alvorens wij uw bestelling uit voeren/ verzenden. Ingeval u onverhoopt van uw bestelling wilt afzien of deze wilt retourneren, dan kan dat binnen de aangegeven wettelijke termijnen. Als u uw bestelling op juiste wijze aan ons retourneert, betalen wij het aankoopbedrag inclusief de door ons gemaakte verzendkosten binnen 7 dagen aan u terug (wettelijke termijn is namelijk 14 dagen).

Bestellingen gedaan ten behoeve van een onderwijs- of (zorg)instelling, danwel ten behoeve van een praktijk voor logopedie, ergotherape of spelbegeleiding zijn uitgesloten van het recht om zonder opgaaf van redenen een koopovereenkomst te ontbinden.

Om de afhandeling van de ontbinding van de overeenkomst te vergemakkelijken kunt u daarvoor het formulier herroeping van de overeenkomst gebruiken. Dit formulier kunt u vinden in het menu bovenaan de webpagina.